Zonder auteursvermelding

Veel publicaties zijn verschenen zonder auteursvermelding. Alleen titels waarvan de auteur onbekend is kunnen gezocht worden via onderstaand alfabet. Titels waarvan wel een auteur bekend is staan namelijk onder de button "Auteurs". De titels zijn gerangschikt op het eerste woord van de titel, inclusief lidwoorden. Tip: indien een bepaalde titel niet gevonden kan worden, probeer dan ook te zoeken via de button "Zoeken binnen de site".

 zonder auteursvermelding

   
Het Albarda-lied
 
 
Titel:   Het Albarda-lied
Uitgever:   Nenasu
Jaar:   1934
Formaat:   23 x 16 cm
Omvang:   4 pagina's

Copyright © 2017 internetbedrijf Soldesign