Tien dagen later dan de NSB van Mussert werd onder leiding van Adelbert Smit op 16 december 1931 de Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij (NSNAP) opgericht. Ruzie tussen de voormannen leidde ertoe dat deze kleine partij al snel in drie delen uiteen scheurde, die zich ieder halsstarrig NSNAP bleven noemen.

De door Smit geleide oorspronkelijke partij had een geheel van de Duitse NSDAP overgenomen programma. Een stevige impuls werd verkregen, toen de fascistische miljonair Alfred A. Haighton zich in april 1933 aansloot en zijn weekblad De Bezem ter beschikking stelde. Ruzie tussen Smit en Haighton deed het partijtje beging 1934 van het politieke toneel verdwijnen.

 Nederlandse Nationaal-Socialistische splinterpartijen

Een tweede NSNAP stond vanaf 1933 onder leiding van de gepensioneerde majoor C.J.A. Kruijt. Deze sterk antisemitische vond haar aanhang vooral onder in Duitsland woonachtige Nederlanders. Bij het begin van de Duitse bezetting gingen de aanhangers van Kruijt zich te buiten aan anti-joodse uitspattingen. In december 1940 moest de ex-majoor zijn organisatie onder Duitse druk ontbinden.

Een derde NSNAP werd geleid door dr. Ernst H. ridder van Rappard. Deze studeerkamergeleerde streefde naar een opgaan van Nederland in Duitsland. Tijdens de bezetting ging zijn NSNAP de concurrentiestrijd aan met de NSB maar werd in december 1941 ten gunste van Musserts beweging verboden.

Copyright © 2017 internetbedrijf Soldesign