Het fascisme in Nederland ontstond als bewuste navolging van het Italië van Duce Benito Mussolini, die in 1922 aan de macht was gekomen. In december 1922 werd het Verbond van Actualisten (VVA) opgericht, dat zich ten doel stelde een anti-democratische massaorganisatie naar Italiaans voorbeeld te worden. De belangrijkste leiders waren de student H.A. Rochemont de Sinclair en de miljonair Alfred A. Haighton. Op zijn hoogtepunt telde het VVA nauwelijks 2000 leden. Eind 1928 werd de organisatie opgeheven omdat Haighton zijn kapitaal overhevelde naar een ander fascistisch project: het in december 1927 voor het eerst uitgekomen orgaan De Bezem, Fascistisch Weekblad voor Nederland. Rondom dit blad werden de vrienden en colporteurs georganiseerd in Vereeniging De Bezem, die de plaats van het VVA moest innemen. Onenigheid en rivaliteit onder de leiders belemmerde de ontwikkeling. De grote meerderheid van de organisatie maakte zich in juni 1932 onder leiding van de Amsterdamse marktkoopman Jan Baars van Haighton los en ging als Algemene Nederlandsche Fascistenbond (ANFB) verder. Een minderheid bleef achter Haighton staan in wat de Fascistenbond De Bezem heette.

De naam ANFB verdween geruisloos naar de achtergrond toen Jan Baars in 1934 uit de beweging was getreden. In mei van dat jaar werden de restanten vanuit Brabant opnieuw georganiseerd door de katholieke journalist Arnold Meijer. De nieuwe organisatie heette Zwart Front en poogde van meet af aan de NSB te overtroeven in radicalisme. Om te beginnen was het openlijk antisemitisch. Verder wees Meijer de legale tactiek van de NSB als 'burgerlijk' af: zijn beweging wilde de staat veroveren langs de weg van revolutie. Dat leidde tot allerlei provocerende acties en bracht Meijer meer dan eens in de gevangenis. Tenslotte richtte Zwart Front zich veel meer op de noden van de 'kleine man', vooral de boer en de middenstander. Na een teleurstellend resultaat bij de verkiezingen van 1937 gooide Meijer het over een andere boeg en in april 1940 zette hij zijn beweging uit tactische overweging om in het gezagsgetrouwe Nationaal front. Tijdens de bezetting groeide de organisatie tot 12.000 leden. Eind 1941 moest ook het Nationaal Front op last van de Duitsers worden ontbonden. (Uit: Nederland en de tweede Wereldoorlog: deel 8 "Hitler en Mussolini als voorbeeld")

Copyright © 2017 internetbedrijf Soldesign