Op 1 september 1938 werd door Mussert de Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie, de NSVO, opgericht. Deze neven-organisatie van de NSB had tot doel de Nederlandse vrouw voor te bereiden op haar taak in de toekomstige nationaal-socialistische staat. De NSVO hield zich bezig met specifiek 'vrouwelijke' activiteiten binnen de NSB. Van direct politieke zaken hield zij zich afzijdig. Het streven was erop gericht alle bestaande vrouwenorganisaties te bundelen in één landelijke organisatie. De NSVO bezat een grote mate van zelfstandigheid maar was in de persoon van de 'Landelijke Leidster', direct verantwoording schuldig aan Mussert. De NSVO-leidster, E. Keers-Laseur, ondernam in de zomer en herfst van 1940 samen met plaatsvervangend leidster freule Julia Op ten Noord, pogingen de organisatie in SS-richting om te buigen. De NSB-top wist dit te verijdelen en vanaf februari 1941 kreeg de NSVO een 'Mussert-gezinde' leiding.

De opvattingen van de NSVO over de vrouw kwamen het duidelijkst naar voren in de Afdeling Moederdienst. Deze dienst wilde moeders helpen hun opvoedkundige taak zo volledig mogelijk op nationaal-socialistische wijze te vervullen. De propaganda van de NSVO richtte zich voornamelijk tot de vrouwelijke NSB-leden van wie slechts een betrekkelijk klein gedeelte bij de organisatie was aangesloten. (Uit: Nederland en de Tweede Wereldoorlog, deel 17 "De nazificatie van Nederland")

Copyright © 2017 internetbedrijf Soldesign