FOUTE UITGEVERS

Hieronder een opgave van foute uitgevers waarvan bij mij geen nadere informatie bekend is.

Atlanta   Het Sinjaal
Autonic   Holle & Co
Boekencentrum NV   Nederduitsche Uitgeverij
De Born   Nederlandsche Uitgeverij "Opbouw"
De Driehoek   Opbouw
De Gildekamer   Organisatie tot Voorbereiding van den Rijksvoedingsstand
De Gulden Ster   Ort W.J.
De Mijlpaal   Van Cleef
De Misthoorn   Volk en Bodem
De Ramshoorn   Volk en Staat
De Residentiebode   Volk und Reich Verlag
De Veste   Werkend Volk
Dietsche Uitgevers-Maatschappij   Wiek op
Eerste Nationaal Socialistische Boekerij   Zonneveld
Het Bolwerk    

 

Onder het alfabet een opsomming van foute uitgevers waarvan door mij wel informatie is kunnen achterhalen.

Copyright © 2017 internetbedrijf Soldesign