Uitgeverij Storm

In vergelijking met de meer cultureel gerichte ondernemingen als Hamer en Liebaert, werd uitgeverij Storm beschouwd als een onvervalste ss-onderneming die publicaties uitgaf die rechtstreeks politieke doelstellingen ondersteunden. Het bedrijf trad in april 1941 in werking met Van Houten als directeur.

Net als bij Hamer werd hier een gezichtsbepalend periodiek ondergebracht, het ss-weekblad Storm, waarvan Nico de Haas hoofdredacteur werd. In het eerste nummer, dat op 11 april 1941 verscheen, schreef Feldmeyer: 'Het grootste deel van ons Volk is zich niet meer bewust van zijn Germaansche afstamming. Het weet niet meer tot een ras te behooren, dat de wereld beheerscht. Wil ons Volk gezond en sterk zijn, dan moet het door dit bewustzijn gedragen worden. Het is voor de toekomst van ons Volk noodzakelijk, dat zij, die zelf van goeden bloede zijn en reeds weer vanuit dit bewustzijn leven, als vastberaden mannen aaneengesloten staan in een uiterst gedisciplineerde gemeenschap. [...] Wij weten het, dit begrip en deze waardeering van ons Volk worden ons niet in den schoot geworpen, maar we zullen ze verdienen en het Volk voor ons winnen.'

Jan Coenraad Nachenius, hoofd van de afdeling Vorming van de Germaansche ss verklaarde later: 'In den aanvang van 1941 spraken wij niet van "het Rijk" maar van "de Germaansche gedachte" dus het bewustzijn, dat de Germaansche volken onderling nauwer verbonden zijn door afstamming, taal en cultuur, dan met de Romaansche of met de Slavische volken. Het wekken van dit bewustzijn werd door ons als een belangrijke cultureele opgaaf beschouwd. Wij wezen daarom op het verbindende en overeenstemmende, op den gemeenschappelijke afkomst en het bewustzijn daarvan in vroegere eeuwen.' Uitgeverij Storm (en in zekere zin ook Hamer) was met haar bladen, brochures en boeken daarbij een onmisbaar instrument .

storm1

Uitsluitend voor de leden en de Begunstigend Leden (BL'S) van de Nederlandsche ss waren er de Vormingsbladen, die elke maand door Storm werden uitgegeven en waarvan Nachenius redactie, correctie en zelfs opmaak verzorgde. Daarnaast gaf Storm de Germanische Leithefte uit, in opdracht van het ss-Hauptamt in Berlijn. Deze waren geënt op de Duitse ss-Leithefte en waren bedoeld om de gehele ss, dus ook de niet-Duitse, Germaans besef bij te brengen. Vergeleken met het onorthodoxe weekblad Storm, dat de lezers trakteerde op uitgebreide fotoreportages en actuele opiniërende artikelen-reeksen, waren de Vormingsbladen en Germanische Ieithefte een stuk saaier, maar ze waren dan ook voor de serieuze interne scholing bedoeld.

Eveneens verscheen bij Storm een krant voor Nederlandse Oostfrontvrijwilligers, Front en Heem, onder redactie van K W. Boekholt en later H.W. van Etten. In februari 1943 bereikte dit blad een oplage van 10.000 exemplaren. Een belangrijke propaganda-uitgave van de uitgeverij bleek de op folioformaat gedrukte brochure De Beestmensch, oorspronkelijk door de ss-uitgeverij Nordland Verlag uitgegeven, waarin de gruwelijkheden in Sovjet-Rusland aan de kaak werden gesteld. Andere brochures die goede aftrek vonden waren De verhouding van man en vrouw in den nieuwen tijd en Het rasvraagstuk, beide van Nachenius. Van de boeken verkochten Germanenstorm van Kurt Herwarth BalI en de roman Kloosterschool, over de opvoeding van een jongen in een jezuïeteninternaat in de Oostmark opmerkelijk goed. Van de Duitse editie (Nordland Verlag) werden in Nederland al binnen één dag 3.000 stuks verkocht.
Andere boeken van Storm waren onder meer Joden veroveren Engeland en Joden heerschen over Engeland van Peter Aldag, Germaansch ontwaken, een brievenboek van Europese Oostfrontvrijwilligers dat twee keer herdrukt werd, De Rijksgedachte, een compilatie van artikelen uit Storm over 'groeiend Germaansch bewustzijn in de Nederlanden van 1940-1943', die ter gelegenheid van HitIers 55ste verjaardag werd uit-
gegeven. Van de Duitser Henrik Herse publiceerde Storm maar liefst drie romans: Het Vaneke Rauk (1943 en daarna drie keer herdrukt), De slag der witte schepen (1944) en Rood was het schild in top geheschen... (1944).

storm2

Ook hier, zoals zo vaak bij Storm, was de auteur afkomstig van het Nordland Verlag. Van eigen elke bodem verschenen er slechts twee romans: Markward Portenga (1942) van de Friese volkskundige H.J. Popping en Onze jongens aan het front (1944) van H.J. van Doornik.

Behalve De Arbeiderspers ontving de Utrechtse drukkerij De Tampon van de gebroeders Groenemeiier veel orders van de uitgeverijen Storm en Hamer. Zo werden de Vormingsbladen hier gedrukt, Volksche Wacht en het boekje Germaansch ontwaken. De Groenemeijers waren voor de oorlog al lid van de NSB en Van Houten kende hen nog uit die periode. Tijdens de bezetting werd de relatie verder versterkt en ontving De Tampon geregeld orders van Storm. In 1943 investeerde Van Houten in de drukkerij door een nieuwe pers aan te schaffen en een behoorlijke papiervoorraad op te bouwen. 'De Groenemeijers werken met veel toewijding', rapporteerde Van Houten.

In datzelfde jaar zag Van Houten kans voor uitgeverij Storm het pand op het Damrak 35 van de joodse firma de Internationale Boek- en Tijdschriften-Import M. van Gelderen & Zn. te kopen. 'Dat zaakje zal zich zelf wel dragen' , meende Van Houten. 'De omzet was door het uitvallen van Engelsche en Amerikaansche tijdschriften enorm gedaald, maar door het langzaam weer tot boekhandel te ontwikkelen, hebben wij den omzet aardig op kunnen halen. Het is een prachtig steunpunt', vond hij. Kennelijk had de winkel nogal wat aanloop. Wekelijks werden er 120 exemplaren van Storm verkocht en de omzet vertoonde in 1943 een stijgende lijn. Maar volgens bedrijfsleider P.P. Verhagen was de winkel niet winstgevend en moest Storm geld bijleggen.

Een grote productie leverde de uitgeverij niet, maar ze stelde wel een zeer kenmerkend fonds samen. Bij elkaar produceerde de uitgeverij zo'n dertig titels, waaronder ook twee (De kerstening en De Germaansche heiden van N.J. van Vecht) die zij overnam van de vooroorlogse 'volksche' Stichting De Born, een kleine organisatie die voor de oorlog een minuscuul maandblaadje uitgaf en enkele publicaties verzorgde op het gebied van ras en religie.
(Uit: Zwaard van de geest: het bruine boek in Nederland 1921-1945 door Gerard Groeneveld)

Copyright © 2017 internetbedrijf Soldesign