Uitgeverij Roskam

De Boek-Import en Export Uitgeverij Roskam begon haar bestaan in !938 en was aanvankelijk gevestigd in de Valeriusstraat 212 te Amsterdam, later aan de Keizersgracht 786. Voor de onderneming liet eigenaar H. Roskam door K Frits een vignet ontwerpen waarop een draak door een zwaard met een zonnerad wordt doorstoken en waaromheen de spreuk 'als 't moet dan kan het' staat vermeld. De boeken die Roskam voor de oorlog importeerde kwamen zonder uitzondering uit Duitsland. Roskam verspreidde in het begin onder meer Duitse witboeken.

Tijdens de bezetting legde het bedrijf zich toe op het eigenlijke uitgeverswerk. Aanvankelijk volgden een aantal boeken over de roemruchte prestaties van de Wehrmacht elkaar op, zoals Mijn weg naar Scapa Flow van de succesvolle u-boot commandant Günther Prien, De strijd om Narvik van F.O. Busch en Langs de wegen van gewond Vlaanderen van Frans Primo, alledrie uit 1941. Een jaar later Parachutisten grijpen in van H. Schmidt en H. Henkels Wij filmen den oorlog en in 1943 werd die trend doorgezet met onder meer c. Strohmeyers Stuka's (1943). Zelf stelde Roskam in 1942 (minstens vier keer herdrukt), onder pseudoniem H. van Duinkerken, het boek De witte hel samen, een compilatie soldatenverhalen uit het oosten, waarin ook bijdragen van Nederlandse ss-oorlogsverslaggevers waren opgenomen. Voor deze uitgave adverteerde hij in De Stormmeeuw, het maandblad voor de Jeugdstorm, als 'het eerste werk over den strijd in het Oosten, waarin onze jongens van het Vrijwilligerslegioen zelf schrijven'.

Op politiek gebied lukte het de uitgeverij Goebbels' boek Van Kaiserhof tot Rijkskanselarij (1943) uit te geven. Daarna stond Strijd om Berlijn van de propagandaminister aangekondigd, maar kon niet verschijnen. Dat werd ook bevestigd door drukker c. Haasbeek uit Alphen aan den Rijn, die vrijwel alle boeken voor Roskam drukte. 'Het boek van Goebbels is wel gezet doch niet gedrukt. Het zetsel is vernietigd in het voorjaar van 1944 op last van de Roskam, naar Haasbeek vertelde, omdat ze daar geen winst meer in zagen', verklaarde een drukker van Haasbeek.

Van de bekende rassentheoreticus H.F .K. Günther gaf Roskam in 1943 De geschiedenis van het huwelijk uit, dat een jaar later werd gevolgd door diens Huwelijkskeuze. Beide boeken waren een bundeling voordrachten van Günther over de erfgezondheidsleer, de eugenetica, die binnen het nationaal-socialisme zo'n prominente plaats zou innemen. Hierop aansluitend verscheen van Johanna Haarer De moeder en haar eerste kind met adviezen voor de aanstaande moeder: 'op ons vrouwen rust de aller voornaamste en alles omvatlende taak: ons gezin en ons volk kinderen te schenken'. Johanna Haarer kreeg vanaf 1942 al enige bekendheid in Nederland als schrijfster van het jeugdboek Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitier.

De Duitse literatuur was aanzienlijk vertegenwoordigd met in het Derde Rijk gevierde auteurs als Hans Friedrich Blunck, Bruno Brehm en Werner Bergengruen. Dollarvlucht, van Hans Dominik kon drie keer worden herdrukt. Een Nederlandstalige auteur van wie Roskam enkele titels wist binnen te halen, was Gerard Walschap, onder meer Denise, De consul, Gansje Kwak, Voorpostgevechten en Zorye Petoije. Van Henri Bruning verschenen de dichtbundel Nieuwe verten (1943) en de verhalenbundel Ezechiël, en andere misdadigers (1944).

In 1943 startte uitgeverij Roskam met een reeks ontspanningslectuur in pocketvorm onder de titel Topboek in een oplage van 10.000 exemplaren. Een grote serie werd het niet, meer dan acht zijn er voorzover bekend niet verschenen. Wel kon Roskam achter in de boekjes, die vijfenzestig cent kostten, de aandacht vestigen op zijn andere uitgaven, een goedkope manier van reclame die hij ook toepaste op zijn andere uitgaven.

Uitgever Roskam streefde naar diversiteit in zijn fonds. Naast militaire en politieke werken, romans en populair-wetenschappelijke werken over bijvoorbeeld chemie, gaf hij een groot aantal jeugdboeken uit. De meeste waren geschreven Marcel J.A. Artz, die al een gevestigde reputatie op dit gebied verworven had met zijn jongensavonturenboeken over Dikke Gijs. Bij Roskam publiceerde hij zo'n zeven titels met een tamelijk neutraal gehalte, waaronder Krik, een wandeling door speelgoedland en Wat gebeurt er in Manbutti? Andere schrijvers die bij Roskam publiceerden waren onder meer Augusta van Slooten, Leny Boelens en Jan Oerbelt. Minder neutraal waren de jeugdboeken Stormers in de branding van Jac. Roelofs en Hopman Roel van Bert de Graaff, die veel directer gericht waren op de nationaal-socialistische jongeren in Nederland.

Roskam importeerde boeken van zo'n vijftig Duitse uitgevers, waaronder het Zentralverlag der NSDAP Franz Eher; en distribueerde die naar boekhandels in Nederland. Het aanbod bleef altijd achter bij de vraag. 'Kon in het begin van de oorlog 30 a 40% aan de vraag voldaan worden, de laatste jaren was niet 1% van de bestellingen meer uit te voeren. Reclame [voor de import] werd dus helemaal niet gemaakt, ook niet de bladen van de NSB', volgens Roskam. Daarentegen bleven zijn concurrenten, zoals de Deutsche Buchhandlung in de Amsterdamse Leidschestraat 12, wel adverteren voor Duitstalige uitgaven. De laatste jaren van de oorlog kwam de export weer op gang, ditmaal ging het om Nederlandstalige boeken voor arbeiders die in Duitsland tewerkgesteld waren.

Van de iets meer dan 130 uitgaven die Roskam tijdens de bezetting op de markt bracht, waren er zo'n twaalf militaire werken, en ongeveer dertig boeken die politiek moeiteloos pasten binnen de nationaal-socialistische ideologie.

Copyright © 2017 internetbedrijf Soldesign