Uitgeverij Liebaert

De derde uitgeverij die Van Houten initieerde, was zo mogelijk nog specialistischer met haar uitgaven. Uitgeverij Liebaert beperkte zich voornamelijk tot de genealogie en gaf sinds januari 1941 het blad Sibbe uit, maandblad voor het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde (NVS), met als hoofd-redacteur C. Pama. De tijdsomstandigheden hadden voor een hernieuwde belangstelling voor familie-onderzoek gezorgd. 'Werd deze in de laatste jaren voor een goed deel bedreven ter bevrediging van allerlei persoonlijke belangstellingen -die doorgaans niet verder reikten dan burgerlijke ijdelheid - thans is de tijd aangebroken, dat we dezen tak van wetenschap bezien hebben vanuit het licht der gemeenschap, vanuit het volk zelve', schreef A.R. Kleyn, voorzitter van het NVS in de inleiding van het eerste nummer van Sibbe. Een succesvolle brochure in dit verband was Van eenen bloede van Jurriaan van Toll, die haarfijn uitlegde wat sibbekunde nu eigenlijk inhield. Tot maart 1943 waren hiervan ongeveer 11.000 exemplaren verkocht. Tot 1944 zouden er drukken van verschijnen. In 1943 verscheen bij liebaert Sibbe en stamboom van de onderwijzer H.R. Scholte, waarmee de lagere-schooljeugd de familiewortels kon blootleggen. (Uit: Zwaard van de geest: het bruine boek in Nederland 1921-1945 door Gerard Groeneveld)

Copyright © 2017 internetbedrijf Soldesign