Uitgeverij De Delta

Uitgeverij De Delta kwam uit de koker van A. Meyer Schwencke, die de onderneming als stichting in het leven riep om daarmee nationaal-socialistische propaganda te voeren via de verspreiding van boeken, brochures, tijdschriften, dag- en weekbladen. Als beheerder werd A. Storm van Leeuwen aangesteld. De naam De Delta was oorspronkelijk bedacht door W Goedhuys, de latere secretaris van het Verbond van
Nederlandsche Journalisten (VNJ), die een uitgeverij onder deze naam dreef voor publicaties van het Dietsch Studenten verbond. Erkenning van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels volgde door bemiddeling van Wouter Hulsteijn. De Vereeniging legde de initiatiefnemers geen strobreed in de weg. Integendeel, volgens een verklaring van Storm van Leeuwen gaf de secretaris van de Uitgeversbond, A. Kluyver, aan geen bezwaar tegen erkenning te hebben. Dit werd verder onder een kop koffie in een naburig café 'op zeer vriendschappelijke wijze' beklonken.

Uitgeverij De Delta publiceerde voornamelijk Wehrmachtpropaganda zoals het boekje Generaal-Veldmaarschalk Rommel en zijn soldaten of Geen angst voor het nieuwe Europa van Josef Winschub. Een van de meer bijzondere werken was de uitgave Der deutsche Soldat erlebt Holland uit 1941, dat in opdracht van de Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden Fr. Christiansen werd gedrukt en waarover ook een gelijknamige tentoonstelling in Nederland liep. Het werd bewerkt door Major Theo von Zeska en Hauptrnann Ferdinand Schlüter, Wehrmachtsrelaties van Meyer Schwencke. 'Der deutsche Soldat sieht in dem Hollander kein Feind. Er fühlt in ihm das gleiche Blut und die gleiche Rasse', schreef Christiansen. Naast enkele notities over typisch Nederlandse zaken als het fietsen, bevat het boek afbeeldingen van schilderijen, tekeningen en foto's waarin Duitse soldaten hun impressies geven over wat tijdens hun verblijf in Nederland was opgevallen. Zo'n 35.000 exemplaren moeten hun weg naar de verschillende Wehrmachtsinstanties hebben gevonden. Veel andere boeken van de uitgeverij werden meegestuurd in kerstpakketten voor soldaten van het Vrijwilligerslegioen Nederland.

Onder de imprint van De Delta verschenen eveneens in 1941een reeks van zes brochures ter gelegenheid van het Zomerkamp voor Joumalisten dat gehouden werd op kasteel de Cannenburgh te Vaassen en dat werd georganiseerd door de Raad van Voorlichting der Nederlandsche Pers. In de zogenaamde Kamp-serie verscheen van W.H. Brauksiepe een verhandeling over de Zin en wezen van de perswetenschap, Wouter B.D. Hulsteijn publiceerde hierin Het schrijven voor de krant, De oudheid in 't heden was van F.C. Bursch, de rastheoreticus van de Nederlandsche ss, J.C. Nachenius, schreef natuurlijk Een en ander over ras, R. van Genechten publiceerde een deeltje over de Nationaal-Socialistische levenshouding en tenslotte volgde T. Goedewaagen met De kunst der volksvoorlichting. De publicaties waren bedoeld om aan alle Nederlandse journalisten te zenden, zodat die 'thuis op hun gemak kennis kunnen nemen van de lezingen, die de deelnemers van het Zomerkamp tot zulk een enthousiasme hebben gebracht'. De Cannenburgh-conferentie kreeg hierdoor een blijvender en vaster nawerking, zoals de Commissie voor Perszuivering na de oorlog concludeerde.

De Delta kwam na malversaties van Meyer Schwencke onder Verwaltung te staan (zie ook uitgeverij De Schouw). Storm van Leeuwen verzocht om de uitgeverij voort te mogen zetten en kreeg hiervoor toestemming op voorwaarde dat de titels die op stapel stonden werden afgewerkt. De uitgever trof bij De Delta een aanzienlijke voorraad aan. Bovendien lagen er bij de binder nog stapels half afgewerkte boeken en een voorraad in plano. Volgens Storm van Leeuwen ging het om totaal meer dan 50.000 exemplaren, die hij door een Haagse firma liet weghalen en vernietigen. Korte tijd later herdoopte hij zijn bedrijf in uitgeverij A. Storm van Leeuwen, die tijdens de twee resterende bezettingsjaren zes titels zou uitgeven
(Uit: Zwaard van de geest: het bruine boek in Nederland 1921-1945 door Gerard Groeneveld)

Copyright © 2017 internetbedrijf Soldesign