FOUTE UITGEVERS

Hieronder een opgave van foute uitgevers waarvan bij mij geen nadere informatie bekend is.

Atlanta   Opbouw
Autonic   Organisatie tot Voorbereiding van den Rijksvoedingsstand
Boekencentrum NV   Ort W.J.
Bolwerk Het   Ramshoorn De
Born De   Residentiebode De
Dietsche Uitgevers-Maatschappij   Sinjaal Het
Driehoek De   Van Cleef
Eerste Nationaal Socialistische Boekerij   Veste De
Gildekamer De   Volk en Bodem
Gulden Ster De   Volk en Staat
Holle & Co   Volk und Reich Verlag
Mijlpaal De   Werkend Volk
Misthoorn De   Wiek op
Nederduitsche Uitgeverij   Zonneveld
Nederlandsche Uitgeverij "Opbouw"    

 

Onder het alfabet een opsomming van foute uitgevers waarvan door mij wel informatie is kunnen achterhalen.

Amsterdamsche Keurkamer De

Delta De

Hamer

Liebaert

Nenasu

Oceanus

Oisterwijk

Roskam

Schouw De

Storm

Copyright © 2017 internetbedrijf Soldesign